Studiehulp informatie voor ouders

Hartelijk dank voor het aanmelden van jouw zoon of dochter voor studiehulp en hulp voor leerproblemen. Wij waarderen dat je voor ons hebt gekozen. Daarom doen wij ons uiterste best om aan jouw verwachtingen te voldoen. Wat mogen ouders van de studiehulp en de samenwerking met de SEN Specialist verwachten?

Samenwerking met de SEN Specialist

 • De SEN Specialist zet zichzelf voor 100% in om de doelstellingen te behalen
 • De SEN Specialist is via de mail het aanspreekpunt tijdens de begeleiding
 • Het belang van de leerling staat ten alle tijden voorop
 • Wij vinden een open communicatie met ouders belangrijk
 • Korte lijntjes over de ontwikkeling van jouw kind vinden wij belangrijk
 • Annuleren van afspraken is gratis tot 48 uur voor de afspraak
Studiehulp SEN Support

SEN Power bij SEN Support.

Verwachtingen studiehulp en begeleiding

 • Screening leerontwikkeling op basis van de Cito scores
 • De eerste sessies bestaat uit de afname van didactisch onderzoek
 • Binnen twee werkweken ontvang je de digitale toets overzichten
 • In het wekelijks verslag wordt het plan van aanpak opgenomen
 • De leerontwikkeling wordt wekelijks middels het weekverslag geëvalueerd

Verwachtingen betreffende de communicatie met ouders

 • De SEN Specialist zet zichzelf in voor jouw kind
 • Wij verwachten dat ouders met ons communiceren over eventuele verbeterpunten
 • Hiervoor zijn belangrijk: het evaluatieverslag en de wekelijkse evaluatie momenten
 • Respect tussen ouders, kind en de SEN Specialist vinden wij een must
 • Waar mogelijk willen wij altijd meedenken en aansluiten op jullie mogelijkheden en vragen
 • Wij verwachten van ouders een actieve houding ten aanzien van de evaluatie en feedback

Wat is niet haalbaar tijdens de samenwerking

Ondanks dat wij ons uiterste best doen voor ouders en de leerlingen zijn sommige vragen ook voor ons niet haalbaar. Wij willen hier graag open over zijn.

 • Het gratis uitvoeren van extra werkzaamheden buiten het begeleidingsuur van jouw kind
 • Bijvoorbeeld: balafspraken, gesprekken met school, beantwoorden van heel veel extra mails
 • De SEN Specialist staat vaak ook voor de klas naast de werkzaamheden bij SEN Support
 • Wanneer er extra werkzaamheden nodig zijn door de SEN Specialist dan moet dit worden afgesproken
 • Afhankelijk van de keuze voor individuele begeleiding of begeleiding in groepjes zitten persoonlijke gesprekken inbegrepen

Verwachtingen ten aanzien van de motivatie van jouw kind

 • De motivatie van jouw kind staat voorop!
 • SEN Support organiseert daarom leuke evenementen voor ouders en kinderen
 • Wekelijks benoemen wij een leerling tot leerling van de week
 • Tijdens de sessies wordt er ook op een spelende manier gewerkt aan de doelen