Ieder kind heeft een superheld nodig

Hoe fantastisch zou onze wereld eruit zien met kinderen die vol zelfvertrouwen in de wereld staan? Elk kind verdient een superheld. Een superheld is een volwassene die het kind nooit opgeeft en de waarde van echt contact met een kind begrijpt. Kinderen hebben een volwassene nodig die onvoorwaardelijk vertrouwen heeft in de talenten en mogelijkheden van het kind.

SEN Power bij SEN Support

Dagelijks voorzien wij kinderen van de nodige SEN Power tijdens het leren. De Leerkrachten Master SEN en de SEN Specialisten bij SEN Support zijn iedere dag superhelden. Wij zien en horen ieder kind. Wij geloven dat ieder kind kan leren. Het vergroten van het zelfvertrouwen van de SEN support leerlingen is onze missie. Het stimuleren van de leerontwikkeling van kinderen en jongeren is onze passie!

Voordelen SEN Support

  • Rots in de branding van ouders en kinderen
  • Team van experts op het gebied van leren en onderzoek
  • Laagdrempelig contact met betrokkenen rondom de leerling
  • Nauwe samenwerking met ouders en de school
  • Transparant plan van aanpak voor de begeleiding

Voorwaarden om te kunnen leren

In een optimale leerontwikkeling staan 3 pijlers centraal:
1. Relatie
2. Competentie
3. Autonomie

1. Relatie en contact:
Kinderen moeten zichzelf kunnen zijn. In de klas en bij SEN Support moeten kinderen en jongeren zichzelf veilig voelen. Kinderen moeten zichzelf op hun gemak voelen bij de leerkracht en bij de SEN specialist. Een optimale leeromgeving is voor een kind belangrijk. Kinderen ervaren en voelen dat fouten maken mag. Daarom investeren wij in het opbouwen van echt contact met de leerling. Het belang van het kind staat bij ons ten alle tijden voorop!

2.Competentie
Het creëren van succeservaringen is de basis van onze begeleiding. Hiervoor moet de begeleiding optimaal aansluiten op de onderwijsbehoeften van het kind. Daarom start onze hulp met de afname van didactisch onderzoek en een plan van aanpak. De begeleiding sluit zo goed mogelijk aan op de onderwijsbehoeften van het kind. Kinderen ervaren dat zij wel kunnen leren. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen. Dit resulteert in betere schoolprestaties.

3.Autonomie:
Kinderen en jongeren zijn betrokken bij hun eigen leerontwikkeling. Kinderen ervaren dat zij hun leerontwikkeling zelf kunnen beïnvloeden. Het plan van aanpak bestaat daarom o.a. ook uit doelen op kind niveau. De motivatie van het kind staat ten alle tijden voorop.

Ons team met specialisten staat voor jou klaar!

  • Charity SimonsCharity SimonsSEN Specialist -MSc - orthopedagoge
  • Babiche van WijkBabiche van WijkSEN Specialist -Leerkracht Master SEN
  • Marjolijn WijnantsMarjolijn WijnantsOprichtster en eigenaar SEN Support B.V.