Hoogbegaafd wat is dat?

Is jouw kind hoogbegaafd en hoogsensitief? Vind je dat jouw kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft? Of dat jouw kind op school minder tot zijn recht komt dan thuis? Voorkom onder presteren. Ontdek of jouw kind hoogbegaafd is. SEN Support helpt hoogbegaafde kinderen en jongeren:

 • Leren leren
 • Leren denken
 • Leren voor het leven

Door de jaren heen zijn er vele definities van hoogbegaafdheid ontstaan. Geen van deze definities is alomvattend. Er zijn wel vele kenmerken en profielen van hoogbegaafden die tot een accurate omschrijving kunnen leiden. Bij de uitleg van hoogbegaafdheid gebruiken wij hier het triadisch interdependentiemodel van Renzuli/Mönks. Dit model gaat ervan uit dat een persoon hoogbegaafd is als hij over een hoge intelligentie, motivatie en mate van creativiteit beschikt.

Hoogbegaafdheid kenmerken

Hoogbegaafdheid is de aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Hoogbegaafdheid is dus meer dan intelligentie, want dat is slechts de score uit een intelligentieonderzoek. Bij hoogbegaafden is sprake van een IQ boven de 130, dit is het geval bij circa 2,5% van de mensen.

Naast een hoge intelligentie spelen ook persoonlijkheidsfactoren een rol, zoals creativiteit en doorzettingsvermogen. De sociale omgeving heeft een grote invloed op de ontwikkeling van de hoogbegaafde, zowel in positief als in negatief opzicht. De drie belangrijkste sociale omgevingen zijn school, ontwikkelingsgelijken en het gezin.

Hoogbegaafd en Onderpresteren

Als hoogbegaafde leerlingen structureel te weinig uitdaging krijgen, kunnen ze gaan onderpresteren. Het is van groot belang om dit tijdig te signaleren en te voorkomen. Drs. Eleonoor van Gerven maakt onderscheid tussen relatief en absoluut onderpresteren.
Relatief onderpresteren:
dan zijn de resultaten van de hoogbegaafde minder dan op grond van zijn vermogen verwacht zou worden, maar dan kan het alsnog op het klassengemiddelde liggen.
Absoluut onderpresteren:
Bij absoluut onderpresteren zijn de resultaten van de hoogbegaafde zelfs onder het klassengemiddelde.

 • Hoogbegaafd Kind

  Ben jij ouder van een hoogbegaafd kind? Wat voor soort type is jouw hoogbegaafd kind? Hoogbegaafde kinderen leren en denken anders. Dit vraagt een andere aanpak in de klas. Er zijn vijf manieren van denken die kenmerkend zijn voor een hoogbegaafd kind:
  • Topdown thinking: denken vanuit het grote geheel
  • Deep level learning: veel meer de diepte ingaan
  • Lateral thinking: problemen creatief benaderen en vanuit verschillende kanten oplossen
  • Visual thinking: beelddenken
  • Caring thinking: veel meer denken vanuit het hart en de persoonlijkheid
  Meer informatie
 • Hoogbegaafd Test

  Heb jij het vermoeden dat je over hoogbegaafdheid kenmerken beschikt? Je verkrijgt hierover meer duidelijkheid door de afname van een hoogbegaafd test. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen hiervoor bij SEN Support terecht. Voordelen SEN Support:
  • Specialist hoogbegaafdheid
  • Je bent snel aan de beurt
  • Snelle uitwerking rapportage
  • Praktische handelingsadviezen
  • Gratis sessie leren leren
  Meer informatie
 • Hoogbegaafd Kenmerken

  Signaleer jij bij jouw kind hoogbegaafd kenmerken? Voorkom onderpresteren en faalangst. Signaleer tijdig hoogbegaafd kenmerken bij jouw kind. Intensiteit, gevoeligheid, concentratie en volharding zijn bijna universele kenmerken van hoogbegaafdheid. De kenmerken delen wij in drie thema's in:
  • gedrag
  • leervermogen
  • intelligentie
  Meer informatie