SEN Support is meer dan bijles

Laagdrempelig contact met ouders en de motivatie van onze leerlingen staan bij de SEN Specialist voorop. Naast het standaard bijles programma bieden wij daarom regelmatig activiteiten aan voor ouders en kinderen. In de schoolvakanties organiseren wij een leuk en leerzaam vakantieprogramma.

Vakantierooster

De schoolvakanties zijn een goed moment om extra te kunnen oefenen voor school. Daarom organiseren wij leuke en leerzame activiteiten in blokuren van twee uur van maandag tot en met vrijdag. Deze activiteiten zijn gericht op het verbeteren van de leerontwikkeling en het zelfvertrouwen van jullie kind. Voor de deelname aan deze vakantie activiteiten is een strippenkaart nodig van 10 sessies.

Workshops

Voor onze SEN Support leerlingen en hun vriendjes organiseren wij op zaterdag en zondag regelmatig workshops op het gebied van: begrijpend lezen, rekenen, zelfvertrouwen en leren leren. Tijdens de workshops staat het handelend werken met materiaal en extra uitleg voor een bepaald vakgebied centraal. Voor deelname aan deze workshops is een strippenkaart nodig van 10 sessies.

Informatie avonden

Voor ouders en leerkrachten organiseren wij regelmatig informatie avonden over de achtergrond van bepaalde leerproblemen of gedragsproblemen van kinderen. Tijdens deze informatie bijeenkomsten ontdekken ouders hoe zij hun kind thuis nog beter kunnen ondersteunen bij het leren.