Wat is Dyslexie?

De SEN Specialist is de expert voor kinderen, jongeren en volwassenen met dyslexie. Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling en onderzoek. Het team van ervaringsdeskundige staat dagelijks voor jou klaar. De SEN Specialist beantwoord jouw vraag over wat is dyslexie?.

Dyslexie is geen handicap. Het is een andere manier van leren. Oplossingsgericht handelen, oog voor details en een fotografisch geheugen zijn talenten van veel dyslectici. De SEN Specialist helpt jouw talenten te ontwikkelen.

Dyslexie is meer dan alleen een taalprobleem. De gehele informatieverwerking verloopt bij dyslectische kinderen en volwassenen anders. Neurologisch gezien verloopt de informatie verwerking vooral via de rechterhersenhelft in plaats van via de linkerhersenhelft.

Het oproepen van informatie uit het lange termijn geheugen duurt daarom langer. Hierdoor zijn o.a. woordvindingsproblemen en de problemen met de automatisering van diverse vaardigheden te verklaren. Dyslexie heeft invloed op alle schoolvakken. Bijvoorbeeld:

 • automatiseren van de tafels
 • leren van de topografie
 • toepassen van spellingregels
 • technisch lezen plannen
 • en organiseren van het huiswerk

De SEN Specialist gaat uit van de beschrijving die de stichting dyslexie Nederland weergeeft. Deze stichting geeft de onderstaande beschrijving:

Het vaardigheidsniveau van lezen op woordniveau en/of spelling ligt significant onder het niveau van het individu, gegeven dienst leeftijd en omstandigheden. Het probleem in het aanleren en toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau blijft bestaan, ook als de persoon de nodige ondersteuning en training heeft gekregen”.

Informatie video dyslexie

In de video vertelt SEN Specialist Marjolijn Wijnants wat dyslexie is en hoe de diagnose wordt vastgesteld. Kijk mee naar een stukje van een behandeling in de SEN Support praktijk voor remedial teaching in Voorburg. De video duurt 5 minuten.

Dyslexie volwassenen

Volwassenen ervaren vaak problemen met het verwerken van informatie op de werkvloer. Want dyslexie gaat niet over, je hebt het je leven lang. De gevolgen die het heeft op het functioneren op de werkvloer kunnen wel veranderen.

Met deskundige begeleiding voor volwassenen kunnen bijvoorbeeld de lees- en spellingproblemen voor een groot deel overwonnen worden. De coaches van SEN Support kijken met jou naar praktische praktische oplossingen om met dyslexie om te gaan op de werkvloer.

 • Kenmerken dyslexie

  Vermoed jij dat er bij jouw kind of bij jezelf sprake is van dyslexie? De symptomen zijn bij jonge kinderen al herkenbaar. Vaak vanaf groep 1. Herken jij de onderstaande kenmerken bij jouw kind? Bekijk dan de checklist dyslexie kenmerken.
  • traag lezen
  • radend lezen (woorden vervangen, weglaten, verkeerd lezen)
  • moeite met bepaalde klanken, zoals het onderscheid tussen uu-ui-eu
  • veel spelfouten
  • moeite met het automatiseren van ei-ij, i-ie, ch-g
  • Moeite met het automatiseren van feitjes en weetjes
  Meer informatie kenmerken
 • Dyslexie Onderzoek

  Worstelt jullie kind met het leren lezen? Ziet jouw kind het oefenen met spelling niet meer zitten? Ontdek de oorzaak van de leerachterstand met lezen en spellen. Dyslexie onderzoek bij SEN Support is mogelijk voor kinderen en volwassenen.

  • Compleet Onderzoek 799,- euro.
  • Intake, test afname, verslag en nagesprek.
  • Afname locatie in Voorburg
  • Geen wachtlijsten.
  • Snelle uitwerking verslag.
  Vraag een onderzoek aan!
 • Dyslexie test

  Ziet jouw kind het leren lezen en spellen niet meer zitten? Een test geeft inzicht in de oorzaak van de leerproblemen. SEN Support is de specialist op het gebied van dyslexie test afname bij kinderen en jongeren.

  Lees meer over testen
 • Dyslexie behandeling

  De Dyslexie behandeling wordt individueel aangeboden. De behandeling is gericht op optimaliseren van de leesvaardigheid en de automatisering van de spellingregels. De leerachterstand wordt zoveel mogelijk ingelopen.

  Deskundig onderzoek

  Deskundig onderzoek

  Meten is weten! Screening van de leerontwikkeling. Leerproblemen in kaart gebracht door de afname van didactisch onderzoek.

  Doelgericht plan van aanpak

  Doelgericht plan van aanpak

  Plan van aanpak is de basis van de begeleiding. De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal. Heldere doelen. Regelmatig bijstellen van de doelen.

  Bijles door Professionals

  Bijles door Professionals

  • Individueel of in kleine groepjes.
  • Deskundige orthopedagogen.
  • Monitoren van de leerontwikkeling.
  • Evalueren van het plan van aanpak.

  Zelfvertrouwen groeit

  Zelfvertrouwen groeit

  Creëren van succeservaringen. De leerling ervaart dat hij wel kan leren. Door het gebruik van de nieuwste oefenprogramma’s. Hogere Cito scores op school.

  Meer informatie
 • Hulpmiddelen

  Door de langdurige leesproblemen hebben dyslectische kinderen vaak een hekel gekregen aan het lezen. Doordat het technisch lezen nog lastig is ontstaat er een achterstand met het begrijpend lezen. De leesmotivatie van kinderen is daarom een belangrijk focuspunt. De effectieve leesprogramma’s helpen kinderen het leestempo te verhogen.

  Lees meer hulpmiddelen
 • Leren schrijven


  Het leesbegrip wordt verbeterd door kinderen een planmatige aanpak aan te leren bij het verwerken en opnemen van informatie uit een tekst. Daarnaast wordt er door de SEN specialist veel aandacht besteed aan het vergroten van de woordenschat.

  Meer over leren schrijven
 • Leren lezen

  Het leesbegrip wordt verbeterd door kinderen een planmatige aanpak aan te leren bij het verwerken en opnemen van informatie uit een tekst. Daarnaast wordt er door de SEN specialist veel aandacht besteed aan het vergroten van de woordenschat.

  Meer over leren lezen