Leren rekenen met SEN Support

Heeft jouw kind het gevoel dat hij of zij niet kan leren rekenen? Kinderen met langdurige rekenproblemen worden vaak onzeker. De Cito-rekenscores dalen terwijl de methode gebonden rekentoetsen vaak wel beter gaan. Vaak kan de leerkracht van de leerling de rekenproblemen en te lage Cito-scores niet verklaren en oplossen.

Geef daarom de hulp bij het rekenen uit handen aan experts op het gebied van rekenproblemen. De SEN Specialist staat met professionele remedial teaching rekenen en bijlessen voor de leerling klaar. Door de remedial teaching rekenen ervaart de leerling weer succeservaringen. Remedial teaching rekenen is mogelijk voor kinderen vanaf zes jaar.

Leren rekenen stapje voor stapje

Leren rekenen is alleen mogelijk wanneer er een goede aansluiting is op het beginniveau van de leerling. Een belangrijk onderdeel van de bijlessen rekenen is het bepalen van de oorzaak van de rekenproblemen. Onze hulp bij rekenproblemen verloopt planmatig en resultaatgericht via de onderstaande stapjes:

  • Screening van de leerontwikkeling
  • Afname diagnostisch rekenonderzoek
  • Opstellen plan van aanpak
  • Remedial teaching rekenen
  • Monitoren van de leerontwikkeling

Plan een adviesgesprek

Rekenen oefenen onder deskundige begeleiding

De oorzaken van rekenproblemen bij jullie kind hebben vaak te maken met problemen met het begrijpend lezen, problemen met de automatisering van de basisbewerkingen of door problemen met de begripsvorming. Afhankelijk van het type rekenprobleem kiezen wij de aanpak van de rekenproblemen.

Ons team experts in rekenproblemen staat klaar voor jou.

Al meer dan 500 leerlingen met verschillende rekenproblemen zijn door ons geholpen bij het leren rekenen. Wij zijn gespecialiseerd in: onderzoek naar de oorzaak van de rekenproblemen, het begeleiden van kinderen met rekenproblemen en dyscalculie.

  • Charity SimonsCharity SimonsSEN Specialist -MSc - orthopedagoge
  • Babiche van WijkBabiche van WijkSEN Specialist -Leerkracht Master SEN
  • Marjolijn WijnantsMarjolijn WijnantsOprichtster en eigenaar SEN Support B.V.

Wil je jouw kind ook leren rekenen?

Vul voor meer informatie over remedial teaching en bijlessen rekenen het onderstaande contactformulier in. Of bel: 085 4883685. De SEN Specialist neemt op werkdagen (met uitzondering van de schoolvakanties) binnen 48 uur contact op.

Contactformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.