Afname didactisch onderzoek

De bijlessen en remedial teaching van de leerling start met de afname van uitgebreid didactisch onderzoek. Dit is onderzoek naar het niveau van de beheersing van de aangeboden lesstof op een bepaald vakgebied. Zo krijgen ouders en de leerling in beeld welke vaardigheden al worden beheerst en op welke vaardigheden de remedial teaching moet focussen.

Voordelen didactisch onderzoek afname

 • Leerproblemen in beeld
 • Niveau van de leerling inzichtelijk
 • Ouders ontvangen digitaal een uitgebreide analyse
 • 0-meting van de leerontwikkeling
 • Heldere doelen voor de bijles en remedial teaching

Plan een gratis kennismaking
Didactisch onderzoek bij SEN Support

Overzicht toets aanbod

Voor de afname van het didactisch onderzoek worden bijna altijd de Schoolvaardigheidstoetsen (SVT Toetsen) afgenomen. Afhankelijk van het type leerprobleem en hulpvraag wordt de afname van de SVT toets uitgebreid met aanvullende toetsen. Op basis van de screening van de Cito-scores wordt een keuze gemaakt uit de afname van een of meerdere van de onderstaande SVT toetsen:

 • SVT Begrijpend lezen
 • SVT Spelling
 • SVT Rekenen
 • SVT lezen
 • Tempo test Automatiseren

Uitleg toetsen

SVT rekenen:

De Schoolvaardigheidstoets Rekenen-Wiskunde is een weinig talige rekentoets waarmee het rekenniveau van de leerling wordt bepaalt. De toets is bedoeld voor leerlingen in het basisonderwijs van groep 3 tot en met 8. Deze toets bestaat uit een aantal ‘kale sommen’ en uit realistische opgaven die met weinig taal worden gepresenteerd. Daardoor wordt er zo min mogelijk een beroep gedaan op de leesvaardigheid van de leerling. Deze toets meet zodoende echt wat hij pretendeert te meten: de rekenvaardigheid van de leerling. Deze toets is géén multiplechoicetoets: de leerlingen moeten zelf het antwoord opschrijven.

Methode-onafhankelijke toets

Naast het leren lezen is het leren rekenen de belangrijkste schoolvaardigheid die leerlingen in het basisonderwijs wordt aangeleerd. De opgaven van de toets bestrijken alle aspecten van het rekenonderwijs en zijn een afspiegeling van de leerstof in het basisonderwijs, zonder een specifieke rekenmethode te volgen. De Schoolvaardigheidstoets Rekenen-Wiskunde is dus te gebruiken bij elke rekenmethode om een objectief beeld te krijgen van het rekenniveau van de leerling.

SVT lezen:

Met de Schoolvaardigheidstoets Technisch Lezen wordt de technische leesvaardigheid van de leerling vastgesteld. Deze toets is vergelijkbaar met het AVI-deel van de DMT-AVI-toets van het Cito. Het voordeel van de SVT Technisch Lezen is dat deze toets bestaat uit één tekst, die in moeilijkheid oploopt. Waar de AVI-toets per groep een eigen tekst heeft, is bij de SVT Technisch Lezen vooruit of terug toetsen dus niet nodig: zwakke lezers komen minder ver in de tekst en sterke lezers lezen gewoon lekker door. Bovendien zijn de resultaten van een leerling over de tijd beter met elkaar te vergelijken. Want de tekst blijft steeds dezelfde en de leerling komt steeds verder.

SVT Begrijpend lezen:

De opgaven van de SVT Begrijpend Lezen zijn meerkeuzevragen, die zijn ontwikkeld op basis van de huidige inzichten en sluiten aan bij de referentieniveaus. De inhoud van de toets weerspiegelt de vaardigheden en strategieën die kinderen aan het eind van de basisschool moeten beheersen om teksten goed te kunnen begrijpen. De SVT Begrijpend Lezen is te gebruiken bij elke methode om een objectief beeld te krijgen van het niveau van begrijpend lezen.

SVT Spelling:

De Schoolvaardigheidstoets Spelling is een toets waarmee de spellingvaardigheid van de leerling wordt bepaald. De toets bestaat uit een woorddictee voor groep 3 t/m 8 en een woorddictee voor groep 6 t/m 8. De toets heeft een A- en een (parallelle) B-versie en kan een of twee keer per jaar worden afgenomen.

Zijn de toetsen betrouwbaar?

Het SEN Support toetsaanbod bestaat alleen uit Cotan gecertificeerde toetsen en testen. COTAN staat voor Commissie Testaangelegenheden Nederland. De COTAN is een bestuurscommissie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en heeft als missie om de kwaliteit van tests en testgebruik in Nederland te bevorderen.

Praktische informatie didactisch onderzoek

Het didactisch onderzoek bedraagt 149,95 euro. De afname van het onderzoek wordt meestal ingepland op het ingeplande tijdstip van de begeleiding. Voor de afname worden een tot twee sessies ingepland. Voor meer informatie vul je het onderstaande contactformulier in.

Contactformulier

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.