Wat is Cito?

De afkorting staat voor het centraal instituut voor toetsontwikkeling. Cito heeft behalve de bekende Eindtoets en Entreetoets ook andere toetsen. Er is bijvoorbeeld een Leerlingvolgsysteem ontwikkeld, dat bij 95% van de Nederlandse basisscholen wordt gebruikt.

De toetsen zijn een objectief meet instrument van de leerontwikkeling van jouw kind op school. De leerprestaties van kinderen worden vergeleken met de resultaten van andere kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep.

Op basis van de scores kun je als ouder de leerontwikkeling volgen. De toetsen geven geen inzicht in de mogelijke capaciteiten van jouw kind. Wil jij weten wat de scores betekenen? Download dan de brochure met informatie over de toetsen en de betekenis van de scores.

De Cito Eindtoets Basisonderwijs, vaak afgekort tot Cito-toets, is een toets die leerlingen van het Nederlandse basisonderwijs in groep 8 afleggen. De bedoeling is dat men een objectief beeld kan krijgen van het best passende vervolgonderwijs voor de deelnemende leerling.

 • Cito score

  Wat betekenen de Cito scores van jouw kind? Lage Cito scores wat nu? Bekijk het stappenplan met de te nemen acties. Voorkom grote leerachterstanden bij jouw kind.

  Meer informatie
 • Cito training

  Tijdens de Cito training staat centraal de Cito oefenen voor kinderen op de basisschool. De Cito training is een goede voorbereiding op de Cito toetsen. Het wennen aan de Cito vraagstelling is een belangrijk onderdeel.

  Meer informatie
 • Cito rekenen

  Geef jouw kind op voor de training: Cito rekenen. Voor een goede start van de Cito toets rekenen. De Cito toetsen rekenen zijn voor veel kinderen moeilijk. Een goede voorbereiding van deze toetsen is daarom belangrijk.

  Meer informatie