Een rekentoets training is een aanrader voor kinderen die problemen ervaren met de vraagtelling in bijvoorbeeld de Cito rekenen. Want veel kinderen rekenen op school goed. Maar de Cito toetsen, IEP toets of DIA toets maken kinderen minder goed. Hoe komt dit, vragen ouders mij vaak. Daarom leg ik in dit artikel de oorzaak uit.

Voordelen rekentoets training

  • Kinderen wennen aan de vraagstelling van de Cito, IEP of DIA;
  • Kinderen leren werken met een stappenplan;
  • Kinderen leren de rekenwoorden in een verhaaltje herkennen;
  • Kinderen leren om te werken met een kladblaadje.

Plan een gratis adviesgesprek

Aanpak SEN Support rekentoets training

De SEN Support rekentoets training leert kinderen de vragen oplossen uit de methode onafhankelijke toetsen. Dit zijn bijvoorbeeld toetsen zoals: de Cito, Dia of IEP toets. Ten eerste wennen kinderen aan de vragen in deze toetsen. Ten tweede leren ze werken aan de hand van een stappenplan. En tenslotte oefenen kinderen met het herkennen van de belangrijkste woorden in een verhaaltjes som. Hierdoor maken kinderen de Cito-toets beter.

Opbouw van de rekenmethode en toetsen op school

Op school gebruikt de juf om meester een lesmethode voor het rekenonderwijs.  Bijvoorbeeld één van de volgende lesmethoden: Pluspunt, Wereld in getallen en Getal en ruimte. Deze lesmethodes hebben een vaste opbouw. Eerst leert jullie kind een bepaalde type som en rekenvaardigheid aan. Daarna oefent jullie kind een aantal dagen of weken met deze sommen. En tenslotte neemt de leerkracht aan het einde van het blok een bloktoets af. Ook wel een methode gebonden toets genoemd.

De bloktoets test de rekenkennis van jullie kind

De leerkracht meet de rekenkennis van jullie kind door de afname van een bloktoets. Hiervoor gebruikt de leerkracht de toets uit de lesmethode. Deze bloktoetsen testen dus de kennis van jullie kind over de rekenopdrachten waarmee jullie kind de afgelopen weken heeft geoefend. Daarom bestaan de vragen uit deze toetsen vooral uit kale sommen. Dit wil zeggen: sommen zonder een kort verhaaltje erbij.  Omdat kinderen vaak oefenen met de sommen die getoetst worden maken kinderen deze toetsen voldoende. Maar er zijn nog meer toetsen op school.

Knelpunten in de methode onafhankelijke toetsen

Naast de bloktoetsen zijn er ook methode onafhankelijke toetsen. De leerkracht neemt naast de toetsen uit de rekenmethode in januari en in juni ook nog een andere toets af. Bijvoorbeeld een van de volgende toetsen: Cito, DIA of IEp toets. Deze toetsen bestaan los van een lesmethode in tegenstelling tot de bloktoetsen die bij een lesmethode horen. Hiermee test de leerkracht het rekenniveau van jullie kind en vergelijkt de juf of meester  het rekenniveau van jullie kind met het niveau van andere leeftijdsgenootjes in Nederland. Hierdoor volgt er een andere score uit de toets. Namelijk het DLE en de referenties niveaus. Maar er zijn meer verschillen tussen de methode onafhankelijke toetsen en de methode toetsen.

Want de opdrachten en vragen in deze toets verschillen van de vragen in de bloktoetsen waaraan jullie kind is gewend. Dit verschil is voor kinderen een knelpunt.  Ten eerste moet jullie kind nu de som ontdekken in een verhaaltje. Ten tweede moet jullie kind bedenken hoe je deze som oplost. En tenslotte gaat het vaak om sommen die al langer geleden aan bod zijn gekomen. En weten kinderen vaak niet meer hoe je deze sommen oplost. Deze knelpunten maken dat kinderen deze toetsen slechter maken dan de bloktoetsen.

Een rekentoets training is de oplossing

Waarom is een rekentoets training een goede oplossing? Omdat kinderen bij SEN Support  in een klein groepje wekelijks oefenen met de vraagstelling van de methode onafhankelijke toetsen. Zoals bijvoorbeeld de vraagstelling in de Cito-toetsen, DIA of Iep toetsen. Zo leert jullie kind een stappenplan gebruiken om de som in het verhaaltje ontdekken en oplossen. Daarnaast herhaalt de SEN Specialist de rekenleesstof van de afgelopen periode. ZO is jullie kind voortaan goed voorbereid op deze toetsen en is de score hoger.

Wil je meer weten over de rekentoets trainingen?

Dan vul je voor meer informatie over de rekentoets training het onderstaande contact formulier in of bel: 085 4883685. De SEN Specialist neemt binnen 4 werkdagen contact op.

Contactformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Door: Marjolijn Wijnants

De leerontwikkeling van jouw kind is mijn passie! Het vergroten van ouderbetrokkenheid bij het onderwijs is mijn missie. Daarom informeer ik ouders via de weblog over het “reilen en zeilen” op school.

Geef je reactie 0 reacties