Mijn dochter Roos zit in groep 4. Het rekenen groep 4 vindt zij niet altijd even makkelijk. Ook zit er een groot verschil tussen de lesstof uit de rekenmethode en de opdrachten bij de Cito toets rekenen.

Weetjes over het rekenen groep 4

  • De lege getallenlijn is een belangrijk hulpmiddel bij het leren rekenen tot en met 100.
  • De rijgstrategie is de basis manier voor het oplossen van optel,- en aftelsommen in groep 4.
  • Kinderen moeten vanaf elk willekeurig getal vlot heen en terug kunnen tellen tot 100.
  • Kinderen moeten getallen tot 100 kunnen positioneren (ordenen en lokaliseren) op de lege getallenlijn.
  • De splitsingen tot en met tien moeten door kinderen worden geautomatiseerd.
  • Rekenverhalen vertellen bij sommen helpt kinderen de rekentaal beter te begrijpen.

Rekenstrategieën in groep 4

Kinderen leren in groep 4 rekenen aan de hand van een aantal strategieën. Dit zijn manieren waaruit kinderen kunnen kiezen om sommen tot en met 100 op te lossen. Voor de zwakkere rekenaars kan deze variatie verwarrend zijn. Gebruik bij deze kinderen daarom vooral en alleen de zogenaamde „rijgstrategie”. Leer kinderen de onderstaanden rekenstrategieën inzetten bij de verschillend som typen.

1. Rijgen

Bij de rijgstrategie wordt het eerste getal ‘heel’ gelaten en van daaruit verder gerekend.

2. Splitsen

Tientallen en eenheden worden gesplitst en apart bij elkaar opgeteld of afgetrokken: 53 – 28 → 50 – 20 = 30 en 3 – 8 = – 5 (te kort) → 30 – 5 = 25

3. Rekenen met teveel

4. Rekenen langs een rond getal

De strategieën: splitsen, rekenen met teveel, rekenen langs een rond getal en aanvullen zijn varia strategieën. Het zijn geen strategieën die alle leerlingen moeten beheersen. Voor het kiezen van een strategie is het belangrijk dat kinderen naar getallen kijken. Bij elke som is weer een andere strategie handig.

Rijgen is de basisstrategie, met deze strategie kunnen alle sommen tot en met 100 opgelost worden. Belangrijk is om eerst het rijgen onder de knie te krijgen voordat er begonnen wordt met de varia strategieën.

Afbeelding_rijgstrategieAfbeelding_getallenlijn_rekenen_met_teveelGetallenlijn_rekenen_langs_een_rond_getalGetallenlijn_aanvullen

Rekenverhalen vertellen belangrijk

Belangrijk bij het optellen en aftrekken is het begrip van wat optellen en aftrekken nu eigenlijk is. Met name zwakke rekenaars hebben hier moeite mee. Kruip dus snel met jullie kind „in de pen”.

Door kinderen tijdens het rekenen groep 4 regelmatig verhalen te laten bedenken bij de sommen wordt steeds de koppeling gemaakt tussen het verhaal en de rekentaal. Hierbij is het belangrijk dat kinderen steeds andere verhalen vertellen. De som kan dan met concreet materiaal (kralenketting, rekenrek, MAB materiaal etc) uitgerekend worden.

TIP: De teldozen van SENSupport zijn voor thuis gebruik handig in te zetten bij het leren rekenen en tellen tot en met 100.
Bekijk de teldozen

Door: Marjolijn Wijnants

De leerontwikkeling van jouw kind is mijn passie! Het vergroten van ouderbetrokkenheid bij het onderwijs is mijn missie. Daarom informeer ik ouders via de weblog over het “reilen en zeilen” op school.

Geef je reactie 0 reacties