Voor ouders van naar schoolgaande kinderen staat het nieuwe schooljaar weer voor de deur. Regelmatig en goed contact met de leerkracht is belangrijk voor het volgen van de ontwikkeling van jullie kind. In mijn werkveld blijkt dat de communicatie tussen ouders en de leerkracht vaak nog beter zou kunnen verlopen. Gaat het nieuwe schooljaar op de school van jullie kind van start met een gezamenlijk gesprek met jullie als ouders, de leerkracht en jullie kind? Ik ben benieuwd naar ervaringen van ouders met gesprekken op school?

Praten met ouders

Op de hoogte van het reilen en zeilen op school

Scholen verschillen in de manier waarop zij communiceren met ouders. Voor ouders is het belangrijk om zich o.a. te verdiepen in het leerlingvolgsysteem van de school. Daarnaast is het belangrijk dat je als ouder op de hoogte bent van het “reilen en zeilen” op school:

  • Bezoek de informatie avond aan het begin van het schooljaar.
  • Bestudeer de schoolgids.
  • Plan een kennismaking in met de leerkracht.
  • Loop af en toe even naar binnen in de klas van jouw kind.
  • Bereid het tienminutengesprek met de leerkracht thuis goed voor.

Praten met ouders in de praktijk

Het intake gesprek met ouders verloopt vaak met een lach en een traan. Ouders zijn meestal zichtbaar blij en opgelucht tijdens het gesprek met de SEN Specialist. Zij voelen zichzelf gehoord en begrepen. Voor de intake met SEN Specialist is vaak een periode van zorgen, frustratie en verdriet voorafgegaan. Tijdens het gesprek blijkt dat de zorgen en boodschap van de ouders op school niet goed werden gehoord.

Voor een screening van de (leer)ontwikkeling nemen ouders naar het intake gesprek de rapporten mee van hun kind en het overzicht van de Cito-scores. Helaas komt het vaak voor dat er op basis van deze scores een enorme achterstand in de leerontwikkeling is vast te stellen. De kleuren rood en oranje springen dan bijna letterlijk van het papier af en in de vaardigheidsscores is er nauwelijks groei waar te nemen (afkorting vs op het Cito overzicht). Met andere woorden de leerontwikkeling van hun kind is gestagneerd.

Communicatie op school knelpunten voor ouders

Tot mijn verbazing zijn ouders vaak verrast over deze leerachterstanden. Ik vraag mijzelf dan af hoe deze enorme leerachterstanden zijn ontstaan en hoe het kan zijn dat ik de brenger van dit “slechte” nieuws ben? Ouders zien namelijk minstens twee keer per schooljaar de Cito-scores in het rapport van hun kind staan?

In de media zie en beluister ik veel berichten over communicatie met ouders op school. Op veel scholen zijn communicatie met ouders en ouderbetrokkenheid speerpunten. Helaas zijn er ook nog veel scholen waar de communicatie met ouders nog kan worden verbeterd. Ouders die ik ontmoet lijken zichzelf niet altijd “veilig” te voelen tijdens de gesprekken met de leerkracht. Zij zijn soms bang om als “zeurpiet” en of streber gezien te worden door de leerkracht.

Verder lijken sommige ouders tijdens de gesprekken met de leerkracht niet altijd de “goede” vragen te stellen over de (leer)ontwikkeling van hun kind. Ook weten veel ouders onvoldoende wat de Cito-scores van hun kind betekenen.

Bij wie kan je op school terecht met vragen over de leerontwikkeling van jouw kind?

Ouders kunnen met vragen en zorgen over hun kind terecht bij de leerkracht en bij de intern begeleider op school. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Hij of zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Zij voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind.

Schakel altijd de intern begeleider op school in bij zorg over de leerontwikkeling van jouw kind. De IB’er houdt zich ook bezig met handelingsplannen en het leerlingvolgsysteem. Tegenwoordig stellen scholen steeds vaker een IB’er aan die relevante opleidingen of een master heeft gevolgd, zoals de Master SEN.

Heb jij vragen over de leerontwikkeling van jouw kind?

Neem dan contact op met de SEN Specialist voor een vrijblijvend adviesgesprek. Vul hiervoor het onderstaande contactformulier in. De SEN Specialist neemt binnen 48 uur contact op van maandag t/m zaterdag. Met uitzondering van de schoolvakanties.


Contactformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Door: Marjolijn Wijnants

De leerontwikkeling van jouw kind is mijn passie! Het vergroten van ouderbetrokkenheid bij het onderwijs is mijn missie. Daarom informeer ik ouders via de weblog over het “reilen en zeilen” op school.

Geef je reactie 0 reacties