Hoe vind ik een basisschool die bij ons past?

Wanneer je eerste kind naar school gaat dan is dit een enorme mijlpaal in jullie beiden leven. Op de kinderopvang of peuterspeelzaal hebben jullie dan eindelijk je draai gevonden, jouw peuter heeft het naar zijn zin en dan opeens komt de vierde verjaardag wel heel snel in beeld. Help mijn kind gaat naar school! De meeste ouders zijn al jaren daarvoor begonnen aan de zoektocht voor de beste basisschool in de buurt voor hun kind.

Naar de basisschool

Je zoekt een veilige schoolomgeving waarin alle talenten van jouw kind kunnen worden benut en worden ontwikkeld. In sommige regio’s in Nederland moet je als ouder al in een vroeg stadium erbij zijn om jouw kind in te schrijven voor een school. Op sommige zwangerschapssites staat dit zelfs al opgenomen bij de to do list!

Jaren blijft het “naar school gaan” een beetje de ver van jouw bed show. Soms zie je “grote” kinderen uit de straat op de fiets met hun papa of mama naar school fietsen. Terwijl jij en jouw dreumes of misschien baby nog heerlijk aan de ontbijt tafel zitten. Misschien ben je dan stiekem blij dat het voor jouw kind nog lang niet zo ver is. Maar dan, komt toch die dag. Wennen op school in groep 1/2/!

Neem de tijd voor het kiezen van een school.

De eerste schooldag van jouw kind. Kies de juiste school.Het kiezen van een school is een belangrijke keuze voor jullie als ouder en natuurlijk voor jullie kind. Want de komende 8 jaar zit je aan de school van jullie keuze vast. Het is daarom heel belangrijk om goed in te schatten of de visie en missie van de school past bij jouw beeld van de opvoeding en onderwijs.

De basisschoolperiode is de belangrijkste basis voor de toekomst. Deze periode beïnvloed ook de vervolgstudies en carrière mogelijkheden van jouw kind. Neem daarom goed de tijd om een keuze te maken.

Bespreek mits mogelijk met jouw partner goed jullie normen en waarden voor de opvoeding. Sta ook stil bij jullie verwachtingen van een school en de leerkracht. Dit laatste is echt belangrijk. Er zullen momenten komen in de schoolperiode van jouw kind dat samenwerking met de leerkracht en de school is gewenst. Om wat voor reden dan ook. Vertrouwen is hiervoor nodig. Maak dus een goede keuze.

Een basisschool kiezen zo ga je te werk:

Waar let je op bij het kiezen van de mise basisschool.

  • Google de verschillende basisscholen in jullie omgeving.
  • Spreekt de visie en missie van de school jullie aan?
  • Download de schoolgids en bekijk of de organisatie van de school en de lessen je aanspreekt.
  • Bekijk ook het zorgplan van de school. Wat zijn de plannen en ontwikkelingen voor de toekomst op het gebied van zorgbeleid op de betreffende school?
  • Bekijk goed het inspectierapport. Hierin worden de sterke en zwakke kanten van de school belicht.
  • Kijk naar het uitstroomprofiel van de school. Naar welke type vervolg onderwijs gaan de meeste kinderen van de betreffende basisschool.

Het kiezen van de juiste school

Wat vinden jullie als ouders belangrijk voor jullie kind? Wat wil je jouw kind mee geven in het leven. Gebruik jullie religie, normen en waarden van de opvoeding en jullie leven als richtlijn voor het kiezen van een school. Welke aspecten vind jij voor jouw kind belangrijk om te ontwikkelen. Lees volgende week meer informatie over de verschillende schooltypen. De meeste schooltypen sluiten aan op de onderstaande pijlers:

1.Individuele ontwikkeling en zelfstandigheid
2.Zelfstandigheid, samenwerking en begrensde vrijheid
3.Samenwerking en creativiteit

Neem contact met SEN Support op voor meer tips

De SEN Specialisten van SEN Support helpen je graag. Bel voor tips: 085 4883685 of stuur ons een mailtje: info@sensupport.nl

Door: Marjolijn Wijnants

De leerontwikkeling van jouw kind is mijn passie! Het vergroten van ouderbetrokkenheid bij het onderwijs is mijn missie. Daarom informeer ik ouders via de weblog over het “reilen en zeilen” op school.

Geef je reactie 0 reacties