Reden van aanmelding

 

Madeleine zat vorig jaar in groep 7 toen zij bij SEN Support voor remedial teaching door haar moeder werd aangemeld. De Cito scores op dat moment lieten voor lezen en spelling een achterstand van ongeveer twee schooljaren zien.

Verloop van de dyslexie begeleiding

In overleg met de school van Madeleine mocht de remedial teaching onder schooltijd op school worden uitgevoerd. Tijdens het gehele traject was de samenwerking met de school optimaal. Na enkele maanden remedial teaching nam de GZ-psycholoog van SEN Support een dyslexie onderzoek af bij Madeleine. Uit dit onderzoek bleek dat de leerproblemen bij Madeleine de oorzaak waren van de leerstoornis Dyslexie.

Dyslexie onderzoek

SEN Specialist Marjolijn Wijnants nam in de beginfase van de begeleiding een dyslexie screening af bij Madeleine. Uit deze screening bleek dat er sprake was van een risico op Dyslexie. Omdat Madeleine nog geen remedial teaching had gekregen om de leerontwikkeling weer in gang te brengen was dit de eerste prioriteit om hiermee te beginnen.

Leerling van de maand Madeleine

Resultaat dyslexie behandeling

De begeleiding werd nadat de diagnose dyslexie werd vastgesteld voortgezet. Madeleine oefende het Ralfi lezen thuis, tijdens de begeleiding en op school. Met de handige weekkaarten van de methode Spellingsprint kon Madeleine thuis efficient haar spellingvaardigheid trainen. Na ongeveer 10 maanden begeleiding zijn de achterstanden met lezen en spelling verdwenen. Dit is een top prestatie!

Door: Marjolijn Wijnants

De leerontwikkeling van jouw kind is mijn passie! Het vergroten van ouderbetrokkenheid bij het onderwijs is mijn missie. Daarom informeer ik ouders via de weblog over het “reilen en zeilen” op school.

Geef je reactie 0 reacties