Deze week is Pim van der Sluijs leerling van de week. Pim is in oktober 2016 gestart bij SEN Support voor Remedial Teaching op het gebied van begrijpend lezen en rekenen. Pim laat iedere week een enorme inzet zien en werkt gestructureerd en enthousiast aan de opdrachten.

Pim zit momenteel in groep 7. Eind groep 6 had Pim een achterstand opgelopen op het gebied van rekenen en begrijpend lezen. Dit was een reden voor ouders om Pim aan te melden bij SEN Support.

Tijdens de begeleiding werkt Pim wekelijks met het programma Nieuwsbegrip rekenen. De inzet van het stappenplan ondersteunt het gestructureerd oplossen van vraagstukken. Het oefenen met redactiesommen helpt Pim de juiste rekensommen te filteren uit het verhaal. Beide belangrijke vaardigheden welke ook tijdens CITO’s worden getoetst.

De resultaten op het gebied van begrijpend lezen en rekenen zijn goed vooruitgegaan. Bij begrijpend lezen is hij zelfs 2 niveaus omhoog gegaan. Zijn zelfvertrouwen bij de aanpak van begrijpend leesteksten en rekenopgaven is gegroeid.

Mede door Pim zijn harde werken en de betrokkenheid van ouders hierbij en de ondersteuning van SEN Support heeft hij dit mooie resultaat bereikt.

Pim is dan ook leerling van de week!

Door: Marjolijn Wijnants

De leerontwikkeling van jouw kind is mijn passie! Het vergroten van ouderbetrokkenheid bij het onderwijs is mijn missie. Daarom informeer ik ouders via de weblog over het “reilen en zeilen” op school.

Geef je reactie 0 reacties