Lage Cito score wat nu?

Lage Cito score wat nu? Wanneer je op school te horen krijgt dat jullie kind voor bepaalde vakgebieden onder zijn normgroep scoort en dat er misschien een achterstand is ontstaan. Dan ben je als ouder vaak bezorgd. Hoe je de ontwikkeling van jullie kind volgt leg ik in dit artikel uit.

Kinderen moeten zichzelf binnen hunnen eigen lijn altijd ontwikkelen

Ongeacht het niveau van een kind moet ieder kind binnen zijn eigen ontwikkelingslijn voldoende ontwikkeling doormaken. Een kind met hoge A scores of I scores moet zichzelf ook blijven ontwikkelen. Een gestagneerde leerontwikkeling heeft voor kinderen zowel voor de sociaal-emotionele ontwikkeling als wel de leerontwikkeling veel gevolgen. Wanneer jullie kind al meerdere malen een te lage Cito-score heeft gescoord dan is het voor de leerontwikkeling van jullie kind van groot belang om op zoek te gaan naar de oorzaak van de lage Cito score.

Lage Cito score wat nu?

Heeft jullie kind een (te) lage Cito-score? Dan is het belangrijk om in beeld te krijgen of deze lage Cito-score eenmalig is of structureel van toepassing is. Hiervoor gebruik je het overzicht uit het leerlingvolgsysteem van de school. Op dit overzicht worden de Cito-scores van jullie kind vanaf groep 2 weergegeven. Een aantal stappen moeten doorlopen worden bij het verzamelen van gegevens over de mogelijke oorzaken van een lage Cito-score.

Lage Cito-scores in beeld

Bekijk en vergelijk de Cito-scores van de verschillende vakgebieden. Scoort jullie kind op bepaalde vakken hoger of lager? Gebruik hiervoor de tabel score. Hoe ziet het verloop door de schooljaren heen van deze Cito-scores eruit? Zie je veel groei, achteruitgang of zijn de scores ongeveer bij ieder Cito toets afname moment gelijk? Hoogstwaarschijnlijk worden de Cito-scores door de leerkracht met jullie besproken.

Strategie bepalen met de leerkracht:

Kan op basis van het overzicht van de Cito-scores de oorzaak van een lage Cito-score worden vastgesteld?De leerkracht of internbegeleider kan op basis van het Cito leerlingvolgsysteem bekijken op welke onderdelen en vaardigheden jullie kind op dit moment uitvalt. Soms is extra en verlengde instructie in de groep voldoende om het leerprobleem op te lossen.

Belangrijk is het om te weten of jullie kind de minder ontwikkelde vaardigheden later in het schooljaar wel beheerst. Hiervoor moet de leerkracht of de intern begeleider tussentijds toetsen of evalueren. Dit kan aan de hand van methode gebonden toetsen of met aanvullend didactisch onderzoek.

Blijkt uit de methode gebonden toetsen dat het leerprobleem toch hardnekkig blijft ondanks verlengde instructie in de groep dan is aanvullend onderzoek het liefst door een Master SEN leerkracht gewenst. De leerkracht Master SEN is gespecialiseerd in speciale onderwijsbehoeften van kinderen.

Handelingsplan opstellen

Op basis van gedegen didactisch onderzoek kan een handelingsplan / plan van aanpak worden opgesteld. In dit handelingsplan wordt de oorzaak van het leerprobleem, onderwijsbehoeften en de doelen die moeten worden behaald om de leerontwikkeling weer in gang te brengen vastgesteld.

Wanneer er meerdere kinderen in de groep van jullie kind op bepaalde vaardigheden uitvallen dan is een groepshandelingsplan praktisch gezien het meest gewenst. Wanneer dit niet zo is dan dient een individueel handelingsplan te worden opgesteld. Helaas is het tegenwoordig zo dat de meeste remedial teachers op scholen zijn wegbezuinigd. Zorg moet in de groep worden aangeboden.

Opnieuw een lage Cito-score?

Blijf niet afwachten bij een structurele lage Cito-score. Met een te lage Cito-score wordt bedoeld een score onder de gemiddelde norm groep van het betreffende schooljaar. Voordat je het weet is het leerprobleem uitgegroeid tot een leerachterstand.Wanneer jullie kind extra instructie tijd en oefentijd op school heeft gekregen gedurende de tussenperiode van 2 Cito meetmomenten en de betreffende Cito-score is nog steeds laag en onder de Cito scores van de norm groep dan is verder onderzoek noodzakelijk. Inzicht in de manier waarop jullie kind informatie verwerkt is belangrijk. Daarnaast is het goed om te weten wat je van jouw kind mag verwachten aan Cito-scores. Bijvoorbeeld door middel van een intelligentie test afname.

Door: Marjolijn Wijnants

De leerontwikkeling van jouw kind is mijn passie! Het vergroten van ouderbetrokkenheid bij het onderwijs is mijn missie. Daarom informeer ik ouders via de weblog over het “reilen en zeilen” op school.

Geef je reactie 0 reacties