Informatie IQ-test afname bij kinderen

Een nieuw aangemelde leerling in mijn praktijk voelt altijd als een nieuwe uitdaging. Met veel plezier en passie stel ik een plan van aanpak op voor de begeleiding. Ik ben altijd zeer benieuwd naar het “verhaal” achter de leerling. Ieder kind heeft zijn of haar eigen verhaal. Ik word dan ook regelmatig overvallen door een groot gevoel van dankbaarheid dat ik de betreffende leerling mag gaan begeleiden. Maar voordat de begeleiding van start gaat begin ik eerst met een screening van de leerontwikkeling. Ik wil de puzzelstukjes in het verhaal van het betreffende kind namelijk zo goed mogelijk kunnen plaatsen.

Deze screening verloopt o.a. aan de hand van de Cito-scores van de afgelopen schooljaren. Op basis van deze Cito-scores blijkt soms dat er sprake is van hardnekkige achterstanden op meerdere vakgebieden. Wanneer hier geen aantoonbare verklaring voor is dan adviseer ik een afname van een IQ-test bij kinderen. Bij kinderen van 6 tot en met 16 jaar gebruiken wij hiervoor de WISC. Deze testen worden afgenomen door een deskundige orthopedagoog of psycholoog.

De afname van een IQ-test bij kinderen te hoogdrempelig

Voor veel ouders is de afname van een IQ-test vaak heel spannend. Ik ervaar dat de drempel van IQ onderzoek best hoog ligt. Door de afname van deze test wil ik graag inzicht krijgen in de onderstaande aspecten. Zo kan ik de begeleiding goed afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling.

  • Is er sprake van een (dis)harmonisch intelligentie profiel?
  • Is er mogelijk sprake van een leerstoornis zoals dyslexie?
  • Laat de leerling op dit moment zien wat hij of zij kan? Als dit niet het geval is dan is het belangrijk om duidelijk te krijgen wat de oorzaak van het onderpresteren is.

IQ wat is dat?

Het totaal IQ (vaak gewoon aangeduid met ‘IQ’) is een schatting van iemands ware intelligentie. Door middel van een IQ-test afname bij kinderen en volwassenen kan de intelligentie worden gemeten. Het IQ bestaat uit aangeboren factoren en omgevingsfactoren. Het IQ kan zich ontwikkelen door educatie. De omgeving waarin kinderen en volwassenen verkeren heeft ook invloed op de ontwikkeling van het IQ. De afname van een IQ-test is daarom ook maar twee jaar “betrouwbaar”. Het gemeten totaal IQ is dan ook geen statisch gegeven.

Aan de hand van de prestatie op verschillende onderdelen van een IQ-test wordt er een IQ-score bepaald. Deze score geeft aan hoe goed men de test gemaakt heeft ten opzichte van van leeftijdgenoten. Een hoog IQ betekent dat maar weinig mensen de test even goed of beter gemaakt hebben. Een laag IQ betekent dat de grote meerderheid hetzelfde of hoger beter scoorde.

Een goede IQ-test probeert verschillende deelaspecten van de intelligentie te meten. Denk aan geheugen, ruimtelijk inzicht, of verbanden zien. Daarom bestaat de test vaak uit verschillende onderdelen, die elk zo’n deelaspect meten. Deze onderdelen worden ook wel subtests genoemd. De scores op deze subtests worden samengeteld en verrekend naar een totaal score: het totaal IQ. Dit totaal IQ is dus een algemene inschatting van iemands intelligentieniveau.

Is een IQ-test bij kinderen betrouwbaar?

Een IQ-test is nooit helemaal betrouwbaar. Daarom kan men nooit weten of het gemeten totaal-IQ ook iemands ware intelligentie weerspiegelt. Het gemeten IQ is een momentopname. Wie ziek is, of slecht geslapen heeft kan zomaar 20% lager scoren. Hetzelfde geldt voor iemand die zich om de een of andere reden slecht kan concentreren (ADD of ADHD). Het oefenen van een IQ-test kan de score beïnvloeden.

Een grote algemene kennis en een grote taalvaardigheid zijn vaak een teken van een grote intelligentie. Maar als iemand geen kans heeft gehad om algemene kennis en taalvaardigheid op te bouwen, zal de test zijn intelligentie waarschijnlijk onderschatten. Daarom zijn kinderen uit achterstandssituaties vaak in het nadeel.

Ook zijn de algemene kennisvragen vaak gericht op de westerse cultuur, waardoor mensen uit een andere cultuur soms ook onderschat worden. Ook is het nog even belangrijk te beseffen wat de test allemaal niet meet. Intelligentie is maar een zeer beperkt deel van de menselijke persoonlijkheid. De test zegt niets over creativiteit, doorzettingsvermogen, sociale vaardigheden en andere talenten.

Wat is de WISC?

De psychologen en orthopedagogen van SEN Support gebruiken de de Wechsler Intelligentietest. Dit is een oorspronkelijk Amerikaanse intelligentietest, waarvan verschillende versies verschenen zijn.

Er is een Nederlandse test voor volwassenen en adolescenten vanaf 16 jaar, de WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale). Daarnaast is er een versie voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar, de WISC-V (Wechsler Intelligence Scale For Children) en een versie voor kleuters, van 2 tot en met 7 jaar, de WWPPSI-III (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence). De WISC-V is een kinderintelligentietest welke niet enkel inzicht biedt in de algemene intelligentie van een kind maar ook uitwijst welke cognitieve vaardigheden van het kind sterker en zwakker ontwikkeld zijn.

Waneer een IQ-test bij kinderen?

Soms kan de afname van een IQ-test bijdragen aan het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van de leerling. Zo kan de remedial teaching zo optimaal mogelijk op de leerling worden afgestemd. Hierdoor ervaart hij weer succeservaringen en voelt hij zich weer competent om te leren.

  • Bij een gestagneerde of achterblijvende leerontwikkeling.
  • Om mogelijke leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie aan te tonen.
  • Wanneer er sprake is van onderpresteren bij jullie kind.
  • Waneer de jullie kind structureel minder goed scoort op de Cito-toetsen.
  • Waneer jullie kind problemen heeft met zijn concentratie.
  • Om de onderwijsbehoeften van de leerling goed in beeld te krijgen.

Wil je meer weten over een IQ-test bij kinderen?

Of over de tarieven? Neem dan contact op met SEN Support via het contact formulier of bel: 085 4883685. De SEN Specialist neemt binnen 48 uur contact op met uitzondering van de schoolvakanties. De afname van een IQ-test bij kinderen is mogelijk op een van onze locaties in: Voorburg, Breda en Barendrecht.

Contactformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Door: Marjolijn Wijnants

De leerontwikkeling van jouw kind is mijn passie! Het vergroten van ouderbetrokkenheid bij het onderwijs is mijn missie. Daarom informeer ik ouders via de weblog over het “reilen en zeilen” op school.

Geef je reactie 0 reacties