Schooladvies groep 8

De basisschool van jouw kind moet voor 1 maart 2016 een schooladvies hebben gegeven. De afname van de verplichte eindtoets wordt op veel basisscholen afgenomen in de periode tussen 15 april en 15 mei. De eindtoets kan dus worden gebruikt als second opinion. Wanneer de eindtoets beter wordt gemaakt dan verwacht dan kan het voorlopige schooladvies worden bijgesteld. Mocht de eindtoets minder worden gemaakt dan verwacht dan blijft het schooladvies ongewijzigd.

Opbouw van het schooladvies

Middelbare scholen laten leerlingen op basis van dit schooladvies toe tot een van de schooltypen in het voortgezet onderwijs. Toelating hangt dus niet meer alleen af van het resultaat van de eindtoets. Maar ook van de:

  • de aanleg en de talenten van een leerling;
  • de leerprestaties;
  • de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;
  • de concentratie, de motivatie en het doorzettingsvermogen van een leerling.

IQ-test afname bij SEN Support

IQ-test_06Een veel gebruikte IQ-test bij SEN Support is de WISC-III-NL. Het voortgezet onderwijs mag in principe niet om aanvullende toetsen of IQ-testen vragen. Toch kan de afname van een IQ-test een waardevolle aanvulling zijn op het schooladvies. Door de afname van een IQ-test kan er inzicht worden verkregen in de mogelijke capaciteiten van jouw kind.

De afname van de WISC-III test

De WISC-III is een IQ-test, die vaak gebruikt om de intelligentie te testen van kinderen en jongeren. In de leeftijd van 6 tot en met 16jaar. De WISC-III is een goede test voor een second opinion op het schooladvies groep 8. De test levert inzicht in het totaal IQ, verbaal IQ en een performaal. Simpel gezegd omvat het Verbale IQ (VIQ) de woord- en informatiekennis én het kunnen redeneren met woorden; bij het performale IQ (PIQ) gaat het vooral om het praktische en handelend problemen op kunnen lossen.

Overzicht totaal IQ en mogelijk uitstroom profielen VO

Praktijkonderwijs-LWOO VMBO-BBL&KBL VMBO-TL HAVO – VWO
VIQ: 81 91 97 106 117
PIQ 85 94 100 106 109
TIQ 81 92 98 107 116

Vind jij dat jouw kind te lage Cito scores heeft behaald?

Wanneer jij vermoedt dat jouw kind te laag op de Cito toetsen heeft gescoord dan kan de afnamevan een IQ-test inzicht geven in de capaciteiten. Neem contact op met de SEN Specialist voor hulp en advies betreffende het schooladvies. Of plan een IQ-test afname in. 
Bel: 085-4883685.

Door: Marjolijn Wijnants

De leerontwikkeling van jouw kind is mijn passie! Het vergroten van ouderbetrokkenheid bij het onderwijs is mijn missie. Daarom informeer ik ouders via de weblog over het “reilen en zeilen” op school.

Geef je reactie 0 reacties