Entreetoets oefenen

De Entreetoets oefenen ja of nee? Veel ouders en leerkrachten hebben zo hun eigen idee over het wel of niet oefenen van de Cito-toetsen. De afgelopen jaren heb ik in mijn praktijk veel kinderen begeleid en geholpen bij de voorbereiding van de Cito-toetsen waaronder o.a. ook voor de Entreetoets.
Marjolijn Wijnants

De Entreetoets feiten op een rij

Voor mij als ouder voelde de Cito Entreetoetsen altijd een beetje als de “ver van mijn bed show”. Het schooladvies en het voortgezet onderwijs waren onderwerpen die ik als moeder eigenlijk graag heel ver voor mij uit wilde schuiven. Maar deze week was het moment dan toch daar: mijn oudste dochter in groep 7 moest ook de Entreetoets op school maken. Daarom besloot ik om mijn kennis over de Entreetoets weer even op te frissen.

De onderstaande informatie heb ik verzameld van verschillende sites. Zoals de site van Cito.

 • De Entreetoets wordt op veel scholen in groep 7 afgenomen ter onderbouwing van het voorlopig schooladvies.
 • De Entreetoets bestaat uit verschillende versies voor de groep 5 t/m 8.
 • De Entreetoetsen bestaat uit verschillende modules.
 • De school van jullie kind is vrij om te kiezen welke versie zij aanbieden: De basistoets is beperkt van omvang (slechts 180 vragen!) en bevat uitsluitend de onderdelen Rekenen, Lezen en Taalverzorging.
 • De module Verdieping bevat extra opgaven van Rekenen, Lezen en Taalverzorging.
 • De module Verbreding bevat taken voor andere vaardigheden. Het betreft de extra taalonderdelen Luisteren, Schrijven en Woordenschat.
 • Sinds 2007 kan de Basistoets worden aangevuld met een intelligentie-test.
 • Volgens Cito is deze toets een goede voorbereiding op de centrale eindtoets in groep 8.

Verschillen tussen methodegebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen

Methode geboden toetsen

 • Wat beheerst het kind?
 • Afzonderlijke toetsen.
 • Meerdere meetmomenten per jaar.
 • Beslaat korte periode (3-5 weken.)
 • Beslaat aangeboden leerstof.
 • Beheersingstoets.

Methode onafhankelijke toets

 • Op welk niveau ligt de vaardigheid?
 • Gekoppelde toetsen: kijken naar groei.
 • Twee meetmomenten per jaar.
 • Beslaat lange periode(6 maanden).
 • Reikt verder dan de aangeboden leerstof.
 • Vaardigheidstoets.

De Entreetoets oefenen wel of niet doen?

Op school maken kinderen regelmatig methode gebonden toetsen. De vraagstelling van Cito-toetsen of andere methode onafhankelijke toetsen zijn meestal veel taliger dan de vraagstelling bij de methode gebonden toetsen.

Om de vragen van de methode onafhankelijke toetsen goed te kunnen maken is het begrijpend lezen van de toetsen een belangrijke benodigde vaardigheid. Ook bij de rekenvragen komt het vooral aan op het kunnen begrijpend lezen van de vraagstelling en het flexibel toepassen van kennis en strategieën. Voor veel kinderen is dit laatste lastig.

Daarom ben ik van mening dat het jullie kind kan helpen om bijvoorbeeld een aantal oefenvragen te maken. Zo wennen kinderen aan de vraagstelling. Hiervoor zijn verschillende oefenmaterialen en sites beschikbaar.

Stapje voor stapje de Entreetoets oefenen

Entreetoets oefenen bij SEN Support.
Het is belangrijk dat jullie kind oefent met het planmatig doorlopen van een stappenplan begrijpend lezen en rekenen. Wanneer jullie kind op een website oefent dan is dit vooral zinvol wanneer je jouw zoon of dochter structureel de stapjes van het betreffende stappenplan laat doorlopen. De onderstaande websites en oefeningen gebruiken wij o.a. tijdens onze Cito trainingen bij SEN Support:

Wil je meer informatie over de Entreetoetsen?

Vul dan het onderstaande contactformulier in of bel: 085 4883685. De SEN Specialist neemt binnen 48 uur contact op. Met uitzondering van de schoolvakanties.

Contactformulier

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Door: Marjolijn Wijnants

De leerontwikkeling van jouw kind is mijn passie! Het vergroten van ouderbetrokkenheid bij het onderwijs is mijn missie. Daarom informeer ik ouders via de weblog over het “reilen en zeilen” op school.

Geef je reactie 0 reacties