Wanneer je dyslectisch bent dan is dat vaak lastig. Maar niet getreurd, dyslexie brengt ook zeer specifieke talenten met zich mee. Wat zijn dyslexie kwaliteiten? Dyslecten gebruiken de rechterhersenhelft veel intensiever. Hierdoor zijn bepaalde vaardigheden extra goed ontwikkeld. Lees meer hierover.

De informatie verwerking

Via MRI scans toont Dr. Sally Shaywits aan dat mensen in het algemeen drie gebieden in het linkerdeel van de hersenen gebruiken. Twee van deze gebieden staan normaal gesproken direct met elkaar in verbinding : de plek voorin de hersenhelft waar de woordanalyse plaats vindt (het zogenaamde gebied van Broca) en het woordvormingsgebied. Dit laatste gebied ligt achterin vlak boven het linker oor. Hier worden alle bekende eigenschappen van een woord gezamenlijk opgeslagen, zoals klank, deelklanken, vorm van het woord, uitspraak, de spelling en natuurlijk de betekenis.

Door deze verbinding kunnen mensen zohersenhelften-en-functiesnder dyslexie binnen de tijd van een hartslag alle gegevens van een makkelijk woord terug vinden. Er loopt als het ware snelweg tussen het gebied van Broca en het woordvormingsgebied. Bij dyslectici is dit niet het geval.

Shaywitz toonde met de MRI scans aan dat deze bedrading bij dyslectici niet schijnt te bestaan. Zij zag dat er bij het lezen een alternatieve route in de hersenen ontstaat voor het opslaan en terugvinden van de betekenis van woorden. Deze route loopt via de rechter hersenhelft. Bij een eenvoudige taalopdracht zetten dyslectici hiervoor dus hun rechter hersenhelft in.

Van de rechterhersenhelft weten we dat deze zorgt voor onze verbeelding, intuïtie, onderbewust zijn, creativiteit, inspiratie, schoonheid, ontvankelijkheid. In de rechter hersenhelft bevindt zich de aanleg voor het van syntheses, muzikaal talent, het meerdere dingen tegelijk doen, het van elkaar scheiden van onderwerpen en het snel kunnen scannen en verwerken. Dat zijn hele andere eigenschappen die eigenschappen waarvoor de linkerhersenhelft verantwoordelijk is: het logisch redeneren, het helder bewustzijn, systematiek en het scheiden van informatie.

Met andere woorden, terwijl een niet-dyslectus direct toegang heeft tot de betekenis en uitspraak van woorden, moet een dyslecticus daar via zijn rechter hersenhelft dus via het leggen van verbanden, structuren beelden achter komen. Over het algemeen gesproken zijn dyslectische mensen daarom ook sterk in het leggen van verbanden, redeneren en het probleem-oplossend en kritisch denken.

Talenten en hindernissen

dreamstime_l_32103387_01Mensen met dyslexie beschikken vaak over een aantal specifieke dyslexie kwaliteiten. Dit heeft te maken met het feit dat dyslectici hun rechter hersenhelft meer hebben ontwikkeld dan de linker hersen helft. Voor een aantal vaardigheden is dit voor dyslectici een nadeel.

  • Voor anderen soms moeilijk te volgen wanneer ze een verhaal vertellen
  • Ze dwalen af in ontelbare associaties/gedachten
  • Moeite met het organiseren van werk
  • Op orde houden van de agenda

Dyslexie kwaliteiten

1. Beelddenken
Dyslectici zijn vaak bijzonder goed om zich bij een probleem ook een totaalbeeld te vormen en zo te overzien waar de kern van het probleem is en wat de mogelijkheden zijn om een oplossing te vinden.
Wanneer je aan mensen met dyslexie vraagt een olifant in gedachten te nemen, ziet als het ware het dier van alle kanten tegelijk en ziet ook de omgeving waarin de olifant zich bevindt. Dit zelfde proces speelt zich af op vergaderingen, in gesprekken, bij lezingen etc. In een mum van tijd heeft de dyslecticus tal van beelden die ook weer nieuwe beelden opwerpen.

2. Associatief vermogen
Mensen met dyslexie kunnen tijdens het lezen zoveel associaties binnen krijgen dat deze met iemand aan de haal gaan. De rode draad vast houden in het verhaal wordt dan heel moeilijk.
Bij ieder woord dat gesproken of gelezen wordt kan iemand met dyslexie vliegensvlug een associatie of verbinding leggen met een andere voorstelling. Het direct oproepen van van informatie uit deze brei van associaties kan voor deze mensen moeilijk zijn. De associaties die opkomen tijdens het lezen kunnen een voordeel zijn. Maar zijn voor mensen met dyslexie vaak lastig.

3. Deductief denken (het denken vanuit het geheel naar de details)
Aan de handen van een paar details kunnen mensen met dyslexie vaak conclusies trekken . Dit komt doordat dyslecten vaak vanuit een groter geheel denken. Deze vorm van denken richt zich vooral op het oplossen van problemen en het nemen van besluiten. Deductief denken betekent dat er uit algemene feiten en waarheden logische conclusies afgeleid worden en er dus vanuit het geheel wordt geredeneerd naar het bijzondere detail.

Het in detail treden is dus voor veel mensen met dyslexie moeilijk. Een duidelijke strekking van een boodschap/mededeling kan mensen met dyslexie helpen om de minder belangrijke details van de belangrijke te onderscheiden. Ook op het schrijven van verslagen en documenten het deze manier van informatie verwerken invloed.

 

Kortom er bestaan veel dyslexie kwaliteiten. De SEN Specialist helpt je om deze talenten verder te ontwikkelen. Neem contact op:

Contactformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Door: Marjolijn Wijnants

De leerontwikkeling van jouw kind is mijn passie! Het vergroten van ouderbetrokkenheid bij het onderwijs is mijn missie. Daarom informeer ik ouders via de weblog over het “reilen en zeilen” op school.

Geef je reactie 0 reacties