Engels en dyslexie trainingsprogramma

De leesteksten en het thema van de blokles is voor de leerling geen verassing meer. Zo profiteren zij veel meer van de Engelse les. Veel jongeren met Dyslexie worstelen ontzettend met hun Vreemde talen. Leerlingen met Dyslexie op het voortgezet onderwijs krijgen voor de Vreemde talen vaak vrijstelling. Behalve voor Engels. Engels is een verplicht eindexamenvak. Daarom is SEN Support gestart met het aanbieden van een effectief en doelgericht trainingsprogramma’ om de vaardigheden van dyslectici op het gebied van Engels te optimaliseren.

Denk aan:

  • Vloeiend lezen in het Engels
  • Begrijpend lezen
  • Woordjes leren
  • Functioneel schrijven
  • Woordenschat vergroten.
  • Hulpmiddelen dyslexie verkennen
  • Omgaan met dyslexie

Hulp bij dyslexie werkwijze

Dyslexie training EngelsDe dyslexie training bestaat uit 22 wekelijkse contact momenten van een uur met de remedial teacher. De remedial teacher van SEN Support komt naar de school van de leerling. Op deze manier werken wij nauw samen met mentoren en zorgcoördinatoren. Op dit moment wordt de dyslexie training aangeboden in regio Den Haag, Utrecht en Tilburg. De Master SEN Specialisten verwachten de dyslexie training op korte termijn ook in andere regio’s aan te bieden. Voor de leerlingen met andere speciale onderwijs behoeften bieden wij dyslexie coaching aan. Kortom SEN Support is er voor iedereen!

Bel 085 4883685 of mail naar info@sensupport.nl voor meer informatie!

Door: Marjolijn Wijnants

De leerontwikkeling van jouw kind is mijn passie! Het vergroten van ouderbetrokkenheid bij het onderwijs is mijn missie. Daarom informeer ik ouders via de weblog over het “reilen en zeilen” op school.

Geef je reactie 0 reacties