Over dyscalculie is in vergelijking met dyslexie nog weinig bekend. Hierdoor bestaan er ook veel “misverstanden” over deze rekenstoornis bij ouders en andere betrokkenen rondom de leerling. Daarom heb ik voor ouders een whitepaper over Dyscalculie geschreven.

Na het lezen van deze white paper dyscalculie heb je antwoord op de vragen:

  • Wat is dyscalculie?
  • Welke verschillende soorten rekenstoornissen bestaan er?
  • Hoe herken je dyscalculie bij jouw kind?
  • Wat zijn de raakvlakken tussen dyslexie en dyscalculie?
  • Waarom is er bij dyscalculie sprake van een automatiseringsprobleem?
  • Hoe wordt de diagnose vastgesteld?
  • Aan welke criteria moet worden voldaan bij het vast stellen van de diagnose?
  • Wat is een dyscalculie verklaring?
  • Welke aanpak en behandeling hebben kinderen met dyscalculie nodig?

Dyscalculie manifesteert zich in drie vormen

In mijn werkveld merk ik dat kinderen met dyscalculie nooit helemaal dezelfde symptomen hebben of dezelfde soort rekenproblemen ervaren bij het leren rekenen. Op zich is dit logisch omdat de rekenontwikkeling van kinderen van zeer uiteenlopende vaardigheden afhankelijk is. In de literatuur is er nog veel onduidelijkheid over of en hoeveel type dyscalculie bestaan. Ik ga uit van drie subtypen (Geary, 1993).

Door: Marjolijn Wijnants

De leerontwikkeling van jouw kind is mijn passie! Het vergroten van ouderbetrokkenheid bij het onderwijs is mijn missie. Daarom informeer ik ouders via de weblog over het “reilen en zeilen” op school.

Geef je reactie 0 reacties