Help mij bij het buitenspelen!

De sociaal emotionele ontwikkeling De sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen gaat hand in hand met de cognitieve ontwikkeling. Onze aanpak van leerproblemen en gedragsproblemen is dan ook gericht op deze […]

Lees meer

Faalangst Faalangst komt vaak voor bij kinderen en jongeren met leerproblemen. Regelmatig […]

Lees meer

Concentratie problemen herkennen Hardnekkige concentratieproblemen bij kinderen verstoren de leerontwikkeling. Kinderen met […]

Lees meer