Rekenproblemen aangepakt door de Master SEN Rekenexpert De SEN Rekenspecialist gebruikt tijdens […]

Lees meer

Engels en dyslexie trainingsprogramma De leesteksten en het thema van de blokles […]

Lees meer

Begrijpend lezen wat werkt?! Download de Powerpoint. Nieuwsbegrip begrijpend lezen praktisch inzetbaar […]

Lees meer

Reken didactiek afstemmen op rekenhandelingen van de leerling Het leren toepassen van […]

Lees meer

Rekenfouten op een rij Wanneer jullie kind of leerling voor rekenhulp en […]

Lees meer

Leren rekenen een stukje historie In mei 2007 werd door toenmalige minister […]

Lees meer

Dyslectische kinderen in de maatschappij Dat dyslexie veel gevolgen heeft voor de […]

Lees meer

Komt jouw zoon of dochter op school niet in aanmerking voor extra […]

Lees meer

Spannend jullie kind met dyslexie naar het voortgezet onderwijs Voor elke ouder […]

Lees meer

Wat is SCL ? SCL (Structureel Coöperatief Leren) is een stroming binnen […]

Lees meer