Help mij bij het buitenspelen!

De sociaal emotionele ontwikkeling De sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen gaat hand in hand met de cognitieve ontwikkeling. Onze aanpak van leerproblemen en gedragsproblemen is dan ook gericht op deze […]

Lees meer

Autisme wat nu? Na 8 jaren tobben, opvoedingsboeken verslinden, goed bedoelde adviezen […]

Lees meer