Aanpak Begrijpend lezen oefenen

Het begrijpend lezen oefenen door bijlessen en remedial teaching heeft voor jullie kind veel voordelen. De aanpak van problemen met begrijpend lezen is bij SEN Support evidence based. Begrijpend lezen is een belangrijk onderdeel van de Cito-toetsen en een voorspeller voor het niveau van het vervolgonderwijs.

Voordelen begrijpend lezen oefenen

 • Hogere Cito-scores
 • Grotere woordenschat
 • De leerling kan omgaan met verschillende tekstsoorten
 • De leerling beschikt over betere leesstrategieën
 • De leerling ontwikkelt zelfvertrouwen

Plan een adviesgesprek

Aanpak bijles begrijpend lezen

Het Nederlands Ministerie van Onderwijs heeft in de zogenaamde kerndoelen minimum doelen en streefdoelen omschreven voor het onderwijs begrijpend lezen (http://www.kenniscentrumbegrijpendlezen.nl/begrijpend-lezen/doelen.aspx. De door ons gekozen lesprogramma’s sluiten aan op deze kerndoelen. Tijdens de bijles, remedial teaching en Cito trainingen werkt jullie kind met de onderstaande methodes:

 • Nieuwsbegrip Begrijpend lezen
 • Nieuwsbegrip Rekenen
 • Blits
 • Online oefenprogramma Junior Einstein
 • Cito oefenboeken

Uitleg programma Nieuwsbegrip Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij de leerlingen teksten lezen over een actueel onderwerp. Aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel leerlingen actief en strategisch te leren lezen.

Kinderen lezen wekelijks een tekst over iets wat in het nieuws is, op hun eigen niveau. Elke week is er een nieuw onderwerp. Het doel van de lessen Nieuwsbegrip is het strategisch leren lezen van teksten. Het nieuws is een middel om de kinderen te interesseren om de tekst te lezen. Elke week oefenen de kinderen met een strategie die ze bij de tekst kunnen gebruiken.

Ze leren bijvoorbeeld dat ze eerst naar de titel en de plaatjes bij de tekst moeten kijken, voor ze de tekst gaan lezen. Als je eerst voorspelt waar de tekst over gaat, begrijp je de tekst beter. Voorspellen is één van de vijf strategieën die leerlingen bij Nieuwsbegrip leren. Ze werken ook met een stappenplan.Met Nieuwsbegrip oefenen leerlingen de volgende leesstrategieën:

 • voorspellen & voorkennis activeren
 • ophelderen van onduidelijkheden
 • samenvatten
 • vragen stellen
 • verbanden leggen

Uitleg programma Nieuwsbegrip rekenen

De contextopgaven van Nieuwsrekenen zijn een goede voorbereiding op de rekentoetsen van het Cito. Want de meeste opgaven in die toetsen zijn, net als die van Nieuwsrekenen, toepassingsvragen. Met Nieuwsrekenen hebben de leerlingen dus een belangrijk extra oefenmoment. Bovendien bevat Nieuwsrekenen zo nu en dan meerkeuzevragen, zoals ze soms ook voorkomen in de rekentoetsen van het Cito.

Voordelen gebruik Nieuwsbegrip rekenen

Het stappenplan ondersteunt leerlingen bij het leren van een vaste aanpak voor het oplossen van contextopgaven.

De rekentoetsen van het Cito bestaan voor een belangrijk deel uit toepassingsopgaven. Met de opgaven van Nieuwsrekenen kunnen de leerlingen hier elke week mee oefenen.

Nieuwsrekenen ondersteunt de woordenschatontwikkeling door, waar mogelijk, aandacht te hebben voor de moeilijke woorden die in Nieuwsbegrip centraal staan.

Studievaardigheden oefenen

Voor het behalen van goede Cito-scores op de Cito –toetsen is een goede beheersing van de studievaardigheden belangrijk. Tijdens de Cito trainingen, bijlessen en remedial teaching werkt jullie kind daarom ook met het lesprogramma Blits.

Doelen training studievaardigheden

 • De leerling kan omgaan met verschillende studieteksten.
 • De leerling kan omgaan met verschillende informatiebronnen.
 • De leerling kan omgaan met verschillende soorten kaarten.
 • De leerling kan omgaan met verschillende soorten schema’s, tabellen en grafieken.

Wil je meer weten over bijles begrijpend lezen?

Vul dan het onderstaande contactformulier in. De SEN Specialist neemt binnen 72 uur op kantoortijden contact op. Met uitzondering van de schoolvakanties. Bijles begrijpend lezen is mogelijk op de SEN Support locaties in de volgende steden: Voorburg, Barendrecht en Breda.


Contactformulier

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.