Huiswerk voor meer rendement van de bijlessen

Onze leerlingen ontvangen wekelijks huiswerk opdrachten. Deze opdrachten bevatten belangrijke oefenstof voor jullie kind. Door ook thuis te oefenen en te werken aan de ontwikkelingsdoelen wordt het succes van onze hulp bij het leren vergroot. Vooral de lesprogramma’s Spellingsprint en Rekensprint hebben snel een groot effect op de automatisering van jullie kind.

Tijdens de eerste afspraak met de SEN Specialist ontvangt de leerling zijn huiswerkmap. Afhankelijk van de hulpvraag van de ouders en van de leerling wordt de huiswerk map voorzien van de benodigde oefenmaterialen. Op het wekelijkse verslag beschrijft de SEN Specialist de lesmethodes/programma’s die tijdens de bijles en de remedial teaching worden ingezet.

Feedback huiswerk

De begeleiding start met het bespreken van de huiswerkopdrachten. Soms sluit het niveau van de huiswerkopdrachten onvoldoende aan op de hulpvragen van de ouders en van de leerling. Het is belangrijk om dit altijd terug te koppelen aan de SEN Specialist.

Bekijk de huiswerkinstructie video’s

In de onderstaande video’s worden de meest voorkomende lesprogramma’s aan jullie toegelicht. De keuze van de lesprogramma’s voor jullie kind kan afwijken van deze lesprogramma’s. De lesprogramma’s zijn evidence based en sluiten aan op het Dyslexie protocol en op het protocol ernstige rekenwiskundeproblemen en dyscalculie.

Uitleg Lesprogramma Nieuwsbegrip

In de onderstaande wordt het lesprogramma Nieuwsbegrip nader toegelicht. Voor ouders staat er ook veel informatie op de website van Nieuwsbegrip:

Uitleg lesprogramma Spellingsprint

In de onderstaande wordt het lesprogramma Spellingsprint nader toegelicht. Voor ouders staat er ook veel informatie op de website van Schoolsupport:

Uitleg lesprogramma Rekensprint

:
In de onderstaande wordt het lesprogramma Rekensprint nader toegelicht. Voor ouders staat er ook veel informatie op de website van Schoolsupport:

Wil je meer weten over de begeleiding bij SEN Support?

Vul dan het onderstaande contactformulier in voor meer informatie. Heb je inhoudelijke vragen over het huiswerk. Loop dan even langs bij SEN Specialist van jullie kind.