Autisme begeleiding

Zit jouw kind of tiener in het autistisch spectrum? Vaak roept deze diagnose bij ouders en leerkrachten veel vragen en emoties op. Ouders en leerkrachten weten soms niet goed raad met de diagnose en zijn zoekende naar de juiste manier om hun kind of leerling te helpen. Het opvoeden van een kind met autisme is een zoektocht. Ook op school zijn er vaak aanpassingen in de onderwijsomgeving nodig. Daarom staat de SEN Specialist ook klaar voor ouders, leerkrachten en kinderen met ASS. Onze aanpak is conform de methodiek van “Geef me de vijf” (Colette de Bruin).

Het team SEN Specialisten bestaat uit deskundigen orthopedagogen en leerkrachten Master SEN. Gespecialiseerde begeleiding op het gebied van leren is mogelijk onder schooltijd op school en na schooltijd op onze centraal gelegen praktijk in het centrum van Voorburg. De SEN Specialist werkt nauw samen met de betrokkenen rondom de leerling.

Wat is autisme?
Bron: https://balansdigitaal.nl/kennis/wat-is-autisme/

Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) denken op een andere manier en dat heeft invloed op het kunnen begrijpen wat een ander denkt en voelt, op het bedenken hoe iets zal gaan en op communicatie met anderen. Ook kunnen kinderen met autisme de prikkels die binnenkomen via hun zintuigen, zoals geluiden of temperatuur, anders verwerken. Daardoor zijn ze voor sommige prikkels extra gevoelig en merken ze andere prikkels juist nauwelijks op.

Alles wat kinderen met autisme zien, horen, ruiken, proeven of voelen, wordt op een andere manier verwerkt in de hersenen. Kinderen met autisme kunnen onderling sterk van elkaar verschillen. Elk kind heeft dan ook een andere mix van sterke en zwakke kanten. Sommigen hebben bijvoorbeeld een goed oog voor detail, zijn eerlijk en recht door zee. Maar diezelfde kinderen kunnen tegelijkertijd moeite hebben met sociale contacten, met overzicht houden en opvallend weinig verschillende interesses hebben. Autisme kan samengaan met een verstandelijke beperking, maar komt ook regelmatig voor bij kinderen met een gemiddelde tot hoge intelligentie.

 • Psycho-educatie autisme

  Psycho-educatie autisme voor kinderen met ASS, ouders en leerkrachten. Is er onlangs bij jullie kind de diagnose autisme vastgesteld? Of heb jij een leerling met autisme in de klas? Dan wil je jouw kind of leerling vast nog beter begrijpen en ondersteunen. Ook voor het kind met ASS is psycho-educatie belangrijk.

  Waarom is voorlichting over autisme belangrijk?

  • Meer begrip vanuit de omgeving voor de gedragsproblemen van het kind;
  • Kinderen met autisme leren zichzelf beter kennen;
  • De leerkracht kan het onderwijsaanbod beter afstemmen op de speciale onderwijsbehoeften;
  • Psycho-educatie is mogelijk voor de leerkracht, ouders en familie.
  Meer informatie
 • Educatieve therapie

  Loopt jouw kind op school vast met leren en dreigt zijn of haar leerontwikkeling te stagneren? Dan is ondersteuning bij het leren leren nodig. Onze kindercoach ondersteunt kinderen met verschillende soorten leerproblemen en gedragsproblemen. Educatieve therapie is o.a. geschikt voor: hoogbegaafde kinderen, vroeggeboren kinderen, kinderen met autisme en voor kinderen met ADHD.

  Educatieve therapie aanbod

  • In kaart brengen van de onderwijsbehoeften van de leerling;
  • Observaties in de klas;
  • In de klas kan het onderwijsaanbod beter worden afgestemd op de onderwijsbehoeften;
  • Hulp bij het ontwikkelen en trainen van de schoolse vaardigheden en van de executieve-functies.
  • Het zelfvertrouwen van de leerling neemt toe en hierdoor ook de schoolresultaten.
  Meer informatie
 • Dagbesteding autisme

  Het aanbod dagbesteding voor kinderen en jongeren met ASS is mogelijk op onze centraal gelegen praktijk in Voorburg. Gaat jullie kind op dit moment niet naar school? Dan draagt onze dagbesteding bij aan een gestructureerde invulling van de dag. Samen met de leerling, ouders en de leerkracht maken wij een dagprogramma op maat.

  Dagbesteding autisme overzicht

  • De leerling komt voor de dagbesteding naar de praktijk;
  • Kinderen werken volgens een vast programma aan hun taken;
  • Gestructureerde omgeving;
  • Effectief beloningssysteem;
  • Aanpak volgens de methodiek van “Geef me de vijf” (Colette de Bruin).
  Meer informatie